Zaproszenie do składnia ofert na zbadanie sprawozdania finansowego za 2017r.

Zarząd TBS sp. z o. o. w Bartoszycach informuje, że wybrano ofertę  Biegłego Rewidenta Danuty Ireny Okuńskiej   prowadzącej działalność pod firmą O-DAN  16-300 Augustów ul. Sajenek 42 na badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2017r. TBS sp. z o. o. w Bartoszycach.

 

         Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach      zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. z terminem wykonania do    30 kwietnia 2018r., w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 7 - Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i  ogłaszanie sprawozdań finansowych - zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz.1047 z późn. zm.).

         Oferty należy składać  w terminie do 12 grudnia  2017r. na adres:Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 40/108.

                                                                 

                                                       

                                                                 Prezes Zarządu

                                                            Panieczko Zbigniew

                                                              

Joomla templates by a4joomla