Załącznik do pobrania

Załącznik do pobrania

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r., z terminem wykonania do 30 kwietnia 2020r., w trybie  i  na  zasadach określonych w Rozdziale 7 - Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych – zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r.                   o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351).

Oferty  należy  składać  w  terminie  do  5  grudnia  2019r.   na  adres:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40/108

                                                

                                                                  Prezes Zarządu

                                                            Panieczko Zbigniew

TBS sp.  z  o.  o. w Bartoszycach

ogłasza nabór  Partycypanta/Najemcy  na 1 - pokojowy lokal  mieszkalny.  

 

W  związku  z  rezygnacją zakwalifikowanego Partycypanta/Najemcy Towarzystwo Budownictwa  Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach ogłasza nabór osób zainteresowanych najmem  1- pokojowego lokalu mieszkalnego nr 14 (parter) o pow. 33,21m²  w budowanym  budynku   24 - rodzinnym  przy  ul.  Struga  w Bartoszycach (dz. nr 422) na  „zasadach tbs”,  czyli zgodnych  z  ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017r., poz. 79 i 1442). Kwota partycypacji (udział w kosztach budowy lokalu – tak jakby wkład własny),  którą to zakwalifikowany kandydat będzie musiał wpłacić  po podpisaniu umowy partycypacji to 23 000zł. Planowany termin zasiedlenia  lokalu  to kwiecień 2018r. Przewidywany czynsz  to ok. 11,00zł/m²  lokalu miesięcznie  (bez mediów).    

Do porania:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów rezerwowych                                     

Czytaj więcej...

Joomla templates by a4joomla