Bartoszyce 26.04.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

Odnowienie elewacji  32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Informacje o wyborze oferty : ze względu na brak ofert nie wyłoniono Wykonawcy.

 

                                                                                                                                       Bartoszyce 15.01.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Remont balkonów w budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

      Bartoszyce 24.08.2018r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Do Kwoty 30 000 Euro oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  z późn.  zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Wymianę 32 kotłów gazowych wodnych w lokalach mieszkalnych w budynku

                                32-rodzinnym  przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Joomla templates by a4joomla